Домовой - Светловодск

До уваги громадських активістів!

Автор: redaktor
До уваги громадських активістів!Виконавчий комітет Світловодської міської ради прийняв рішення відновити діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті.


ПОВІДОМЛЕННЯ
ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради відбудуться 29 травня 2014 року сесійній залі адміністративної будівлі за адресою вул. Леніна, 14 (3 поверх). Початок зборів об 15.00.
Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті:
Ю. Котенко – Світловодський міський голова, керівник ініціативної групи;
В. Туманов – керуючий справами міськвиконкому, заступник керівника ініціативної групи;
З. Климчук – секретар Світловодської міської ради;
О. Сич – заступник міського голови з питань ЖКГ;
Є. Кармаліта – голова постійної комісії з питань правопорядку, депутатської етики, діяльності ради, гласності, захисту прав людини та зв’язків з об’єднаннями громадян;
Н. Гаврилюк – начальник управління економіки, ресурсів та розвитку міста;
Н. Яременко – начальник фінансового управління;
Н. Брусенцева – начальник управління молоді та спорту;
С. Філіпчук – директор МЦСССДМ;
О. Балюк – начальник управління праці та СЗН;
В. Самоляк – начальник управління ЖКГ;
Н. Клокар – начальник управління культури і туризму;
Г. Френкель – начальник управління освіти;
О. Щербина – головний лікар Світловодської ЦРЛ;
О. Шаньгіна – голова Центру соціально-психологічної реабілітації інвалідів «Добрада»;
Г. Губський – голова об’єднання інвалідів ВВв;
В. Мельохін – голова ради Світловодської міської організації ветеранів України;
А. Войтенко – голова Світловодського міського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів;
М. Мартиненко – голова Світловодської територіальної організації ветеранів України;
П. Каленюк – голова Світловодського міського товариства політичних в’язнів і репресованих;
В. Плахотніченко – голова Світловодського міського осередку Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»;
І. Маліновський – голова міськрайонного добровільного товариства «Союз Чорнобиль»;
А. Кучугурний – голова Світловодського міського осередку Всеукраїнського об2ветеранів Чорнобиля.

Громадська рада при виконавчому комітеті Світловодської міської ради, як постійно діючий колегіальний виборний консультаційно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та були внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.
До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств та установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство у громадській раді є індивідуальним.
Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
 — рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (за наявності);
 — біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
 — копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
 — інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

Зразок заяви для участі в установчих зборах розміщено на офіційному сайті Світловодської міської ради.
Документи приймаються ініціативною групою до 19 травня 2014 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Світловодськ, вул. Леніна, 14, каб. 17а, з 08.00 до 17.00. Телефон для довідок: 2-15-23


ПАМ’ЯТКА
щодо підготовки пакета документів, необхідних для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради

Шановні друзі!

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради просимо уважно прочитати ці рекомендації:

1. Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС. 2. До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради (далі – громадська рада), віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до законодавства України.
3. Зверніть увагу на те, що перелік документів, які додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, отже, він є обов’язковим.
4. Окрім обов’язкових документів (див. п. 4 зразка заяви) просимо надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника в електронному вигляді (на диску СD), яка розміщується на 1 арк. формату А4, шрифт — Times New Roman, кегль – 14 (можливе розміщення фото кандидата за його згоди). Ця інформація буде розміщена на сайті Світловодської міської ради в розділі «Кандидати до складу громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради”.
5. У випадку, якщо ваш ІГС має інформаційні матеріали про свою діяльність, які ви б хотіли презентувати для ознайомлення з ними учасників зборів, а також засобів масової інформації, ви можете розмістити свою інформацію на спеціальних інформаційних стендах (зарезервована площа для одного ІГС – не більше 50×50 см).
6. Зверніть увагу на те, що матеріали для розміщення на інформаційних стендах подаються разом із заявою.

У разі наявності додаткових запитань просимо телефонувати за номером телефону. 2-15-23


Ініціативна група з підготовки установчих
зборів інститутів громадянського суспільства
для обрання громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради


Примітка: документи приймаються до 19 травня 2014 року включно з 08 до 17 год. (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Світловодськ, вул. Леніна, 14, каб. 17а.

БЛАНК
інституту громадянського суспільства
(Вашої організації, спілки тощо)

№ _ _ від _ _ _ _ _ __ _ 20 _ _ р.
Ініціативній групі з підготовки
установчих зборів інститутів
громадянського суспільства
для обрання громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської
міської ради

ЗАЯВА
Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 29 травня 2014 року візьме уповноважений представник _____________________________________________________________________________
(повна назва організації, прізвище, ім’я, по батькові та посада в організації)
Зважаючи на те, що ___________________ має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при виконавчому комітеті Світловодської міської ради, просимо включити _________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (П.І.Б. уповноваженого представника до списку кандидатів на членство)
до списку кандидатів на членство.
_____________________________________________________________________________
(повна назва ІГС (Вашої організації, спілки тощо))
не заперечує проти оприлюднення поданої інформації, у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:
1. Рішення керівника ІГС _______________________________________________
______________________________________________________________________ (Вашої організації, спілки тощо) (або іншого органу, відповідно до установчих документів)
про делегування представника для участі в установчих зборах.
2. Копії документів про легалізацію ІГС ____________________________________
_______________________________________________________________________ (Вашої організації, спілки тощо)
3. Інформація про результати діяльності ІГС ________________________________
_______________________________________________________________________ (Вашої організації, спілки тощо)
протягом 2012-2013 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).
4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (Вашої організації, спілки тощо) (не більше 1 стор. тексту на арк. А4).
5. Біографічна довідка кандидата на членство в громадській раді (не більше 1 стор. тексту на арк. А4).
6. Електронна версія документів, зазначених у п. 3-5 заяви (на CD-диску).

_____________________________________________________________________________________________
(повна назва ІГС (Вашої організації, спілки тощо))
не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

підпис прізвище, ім’я, по батькові керівника ІГС

м.п. (за наявності)

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
засідання правління
міської громадської організації «Нове життя”_ _ _ _ _ _ _ 201 _ р. № _ _


м. СвітловодськПРИСУТНІ: Іванцова О.В. – голова правління
Кайманова І.О. – заступник голови правління;

Члени правління: Іванець Б.С.,


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради.


ВИРІШИЛИ:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради Іванцову О.В., голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Іванцова О.В., Іванець Б.С.
Головуючий Іванцова О.В.


Секретар Іванець Б.С.


Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

ІВАНЦОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Працює голова правління Світловодської міської
громадської організації «Нове життя”

Громадянство громадянка України

Число, місяць, рік народження 03.06.1966

Місце народження Україна, м. Світловодськ

Освіта закінчена вища, Кіровоградський державний
педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989
р., історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання не має

Володіння мовами українська, російська, англійська

Нагороди, почесні звання не має

Досвід роботи у виборних органах депутат Світловодської міської ради з
листопада 2010 р.

Трудова діяльність:

з 10.1983 до 09.1984 піонервожата середньої школи № 2, місто
Світловодськ

з 09.1984 до 07.1989 студентка Кіровоградського державного
педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна

з 07.1989 до 09.1992 вчитель історії ЗОШ № 2 м. Світловодська

з 09.1992 до 02.1999 тимчасово не працювала

з 02.1999 до т.ч. голова правління Світловодської міської
громадської організації «Нове життя”

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Членство в ІГС з 1995 по 1999 рр. – член Світловодської міської організації
Особисті досягнення – голова громадської ради при Світловодському МВК
Контактна інформація:
м. Світловодськ, бул. Дніпровський, 7/31, тел. ______________, e-mail: _____________

Можливий напрямок роботи у громадській раді комісія з питань регуляторної політики.ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства
протягом 2012 — 2013 років

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС. 3. Дані про легалізацію ІГС. 4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

Посада уповноваженої особи підпис ініціали, прізвище
м.п. (за наявності)
2952     
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 17 дней со дня публикации.
Айхерб