Домовой - Светловодск

В Украине прогрессирует смертность

Автор: admin
В Украине прогрессирует смертность
За­ве­ду­ю­щая от­де­лом ис­сле­до­ва­ний де­мо­гра­фи­че­ских про­цес­сов и де­мо­гра­фи­че­ской по­ли­ти­ки Ин­сти­ту­та де­мо­гра­фии и со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний имени М. В. Птухи Ирина Ку­ри­ло со­об­щи­ла, что в Укра­ине про­грес­си­ру­ет смерт­ность среди на­се­ле­ния.
«Се­год­ня про­дол­жи­тель­ность жизни для муж­чин и жен­щин со­став­ля­ет 71,4 года. В 1990 году этот по­ка­за­тель со­став­лял 69 лет. Так, имеем неболь­шой при­рост – 2,6 лет», – за­яви­ла Ку­ри­ло.

Ку­ри­ло от­ме­ти­ла, что Укра­и­на от­ста­ла от ев­ро­пей­ских стран. По ее сло­вам, тен­ден­ция по со­кра­ще­нию смерт­но­сти и по­вы­ше­нию про­дол­жи­тель­но­сти жизни на­ча­лась толь­ко с 2007 года. Она про­гно­зи­ру­ет, что про­цесс ста­ре­ния будет про­грес­си­ро­вать.
«По по­ка­за­те­лям про­дол­жи­тель­но­сти жизни муж­чи­ны от­ста­ем от Шве­ции на 15 лет, а от Поль­ши на 7 лет. У жен­щин си­ту­а­ция не такая ка­та­стро­фи­че­ская», – от­ме­ти­ла Ку­ри­ло.

Дослідження The World Factbook за 2015 рік, яке проводилося фахівцями ЦРУ показало, що Україна має показник в 14,46 смертей на 1000 осіб. Це - другий найгірший показник у світі після Лесото.

Про це повідомляє Знай з посиланням на портал "Медпросвіта".

Смертність в Лесото - 14,88 на 1000 чоловік. Варто звернути увагу на те, що в Лесото на 100 000 чоловік налічується всього п'ять лікарів. У цій самій маленькій африканській країні з населенням два млн осіб середня тривалість життя - 51 рік, а 23,2% жителів заражені ВІЛ.

Третя в списку ЦРУ - Болгарія, її показник дорівнює 14,44 смертей на кожну тисячу населення. Росія займає 11-е місце в списку (13,69 смертей на 1000 чоловік). Катар замикає перелік з 225 країн (1,53 смертей на 1000 чоловік).

Причини високої смертності в Україні проаналізували фахівці Центру дослідження медичних послуг в університеті Кент, вони стверджують, що більшості смертей можна уникнути завдяки змінам у державній політиці в сфері охорони здоров'я.

Зауважимо, що на даний момент в нашій країні проходить реформа медицини.

Погляд повідомляв, що в березні вступив в силу наказ Міністерства охорони здоров'я про скорочення ліжко-місць в лікарнях. Тепер на 10 тисяч населення буде не 80, а 60 лікарняних місць.
2054     
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 17 дней со дня публикации.
Айхерб